br.gov.frameworkdemoiselle:demoiselle-jdbc:2.5.1

Group / Artifact / Version br.gov.frameworkdemoiselle / demoiselle-jdbc / 2.5.1
NameDemoiselle Framework JDBC Extension
DescriptionDemoiselle Framework JDBC Extension
Last modified2015-12-02 12:11:02 UTC
Parent GAV br.gov.frameworkdemoiselle / demoiselle-extension-parent / 2.5.1
URL http://www.frameworkdemoiselle.gov.br
Repository URL http://repo1.maven.org/maven2/br/gov/frameworkdemoiselle/demoiselle-jdbc/2.5.1/
Packaging jar
POM File View
Effective POM File View
Dependency tag
<dependency>
  <groupId>br.gov.frameworkdemoiselle</groupId>
  <artifactId>demoiselle-jdbc</artifactId>
  <version>2.5.1</version>
</dependency>
'br.gov.frameworkdemoiselle:demoiselle-jdbc:jar:2.5.1'
<dependency org="br.gov.frameworkdemoiselle" name="demoiselle-jdbc" rev="2.5.1" />
@Grapes(@Grab(group='br.gov.frameworkdemoiselle', module='demoiselle-jdbc', version='2.5.1'))
compile 'br.gov.frameworkdemoiselle:demoiselle-jdbc:2.5.1'
libraryDependencies += "br.gov.frameworkdemoiselle" % "demoiselle-jdbc" % "2.5.1"
Repository tag
  <repository>
    <id>central</id>
    <url>http://repo1.maven.org/maven2/</url>
  </repository>
Packages

br.gov.frameworkdemoiselle.internal.configuration

br.gov.frameworkdemoiselle.internal.producer

br.gov.frameworkdemoiselle.internal.proxy

br.gov.frameworkdemoiselle.transaction

SCM
  Urlhttp://svn.sonatype.org/spice/tags/oss-parent-7/demoiselle-parent/demoiselle-framework-parent/demoiselle-extension-parent/demoiselle-jdbc
  Connectionscm:svn:http://svn.sonatype.org/spice/tags/oss-parent-7/demoiselle-parent/demoiselle-framework-parent/demoiselle-extension-parent/demoiselle-jdbc
  Developer connectionscm:svn:https://svn.sonatype.org/spice/tags/oss-parent-7/demoiselle-parent/demoiselle-framework-parent/demoiselle-extension-parent/demoiselle-jdbc
Dependencies
GroupArtifactVersion
commons-dbcpcommons-dbcp1.4
org.jboss.arquillian.containerarquillian-glassfish-embedded-3.11.0.0.CR4
org.glassfish.main.extrasglassfish-embedded-all3.1.2.2
hsqldbhsqldb1.8.0.10
br.gov.frameworkdemoiselledemoiselle-core2.5.1
junitjunit4.8.1
org.jboss.arquillian.junitarquillian-junit-container1.0.3.Final
org.jboss.shrinkwrap.resolvershrinkwrap-resolver-impl-maven1.0.0-beta-7
Plugins
GroupArtifactVersion
org.apache.maven.pluginsmaven-enforcer-plugin1.0
org.codehaus.mojowagon-maven-plugin1.0-beta-3
org.apache.maven.pluginsmaven-install-plugin2.5.2
org.apache.maven.pluginsmaven-jar-plugin2.4
org.apache.maven.pluginsmaven-compiler-plugin3.3
org.apache.maven.pluginsmaven-javadoc-plugin2.10.3
org.apache.maven.pluginsmaven-source-plugin2.4
org.codehaus.mojocobertura-maven-plugin2.4
org.apache.maven.pluginsmaven-surefire-plugin2.12.4
org.apache.maven.pluginsmaven-clean-plugin2.5
org.apache.maven.pluginsmaven-resources-plugin2.7
org.apache.maven.pluginsmaven-deploy-plugin2.8.2
org.apache.maven.pluginsmaven-site-plugin3.4
Extensions
GroupArtifactVersion
org.apache.maven.wagonwagon-ssh1.0-beta-7
Licenses
  NameGNU Lesser General Public License, Version 3
  Urlhttp://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.txt