Versions of artifact co.cask.cdap:cdap

Cask Data Application Platform (CDAP)

Data Application Platform for Hadoop

Artifact Version Name Latest uploaded at
5.1.0 Cask Data Application Platform (CDAP) 2018-10-11 23:05:27 UTC
5.0.0 Cask Data Application Platform (CDAP) 2018-07-31 00:52:36 UTC
4.3.4 Cask Data Application Platform (CDAP) 2018-03-25 23:22:00 UTC
4.3.3 Cask Data Application Platform (CDAP) 2018-01-12 19:40:02 UTC
4.3.2 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-11-14 06:54:47 UTC
4.3.1 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-09-25 05:49:19 UTC
4.1.3 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-09-25 03:45:03 UTC
4.3.0 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-08-27 01:59:31 UTC
4.1.2 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-07-13 23:10:02 UTC
4.2.0 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-06-07 05:51:29 UTC
4.1.1 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-04-16 21:20:12 UTC
3.5.5 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-04-09 17:51:42 UTC
3.5.4 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-03-02 07:06:37 UTC
4.1.0 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-02-27 09:25:40 UTC
4.0.1 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-01-24 12:54:30 UTC
3.5.3 Cask Data Application Platform (CDAP) 2017-01-20 08:50:10 UTC
4.0.0 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-12-20 14:20:50 UTC
3.6.0 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-10-05 19:43:37 UTC
3.5.1 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-09-15 05:16:53 UTC
3.5.0 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-08-22 23:30:39 UTC
3.3.7 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-08-21 02:50:39 UTC
3.3.6 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-07-21 05:01:46 UTC
3.4.3 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-07-01 04:53:35 UTC
3.3.5 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-07-01 03:14:41 UTC
3.4.2 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-06-07 05:21:51 UTC
3.3.4 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-05-19 05:31:53 UTC
3.4.1 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-05-12 11:40:04 UTC
3.4.0 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-04-29 23:30:22 UTC
3.3.3 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-04-15 13:19:46 UTC
3.3.2 Cask Data Application Platform (CDAP) 2016-03-08 01:42:16 UTC