Versions of artifact com.aol.simplereact:cyclops-react

cyclops-react

Platform for Functional Reactive Programming with Java 8

Artifact Version Name Latest uploaded at
2.1.1 cyclops-react 2017-09-29 22:26:40 UTC
2.1.0 cyclops-react 2017-08-06 10:52:20 UTC
2.0.0-FINAL cyclops-react 2017-07-04 13:18:22 UTC
2.0.0-RC8 cyclops-react 2017-06-21 14:06:29 UTC
2.0.0-RC1 cyclops-react 2017-06-09 00:06:51 UTC
2.0.0-MI7 cyclops-react 2017-06-01 09:47:31 UTC
2.0.0-MI6 cyclops-react 2017-05-24 10:58:10 UTC
2.0.0-MI5 cyclops-react 2017-04-26 13:03:14 UTC
2.0.0-MI4 cyclops-react 2017-02-15 17:44:42 UTC
2.0.0-MI3 cyclops-react 2017-02-03 12:15:29 UTC
2.0.0-MI2 cyclops-react 2017-01-08 01:54:56 UTC
2.0.0-MI1 cyclops2-react 2017-01-06 10:26:54 UTC
1.0.5 cyclops-react 2016-12-21 11:51:47 UTC
1.0.4 cyclops-react 2016-12-12 21:30:22 UTC
1.0.3 cyclops-react 2016-12-05 22:22:14 UTC
1.0.2 cyclops-react 2016-11-07 22:54:13 UTC
1.0.1 cyclops-react 2016-10-20 10:52:40 UTC
1.0.0-FINAL cyclops-react 2016-09-02 17:34:24 UTC
1.0.0-RC4 cyclops-react 2016-06-06 21:12:22 UTC
1.0.0-RC3 cyclops-react 2016-04-20 10:21:31 UTC
1.0.0-RC2.3 cyclops-react 2016-03-27 21:02:53 UTC
1.0.0-RC2.2 cyclops-react 2016-03-15 19:21:08 UTC
1.0.0-RC2.1 simple-react 2016-03-14 18:26:17 UTC
1.0.0-RC2 simple-react 2016-03-14 01:12:00 UTC
1.0.0-RC1 simple-react 2016-02-22 00:17:25 UTC