Versions of artifact com.baomidou:mybatis-plus

mybatis-plus

mybatis-plus is an enhanced version of mybaits.

Artifact Version Name Latest uploaded at
2.1.0 mybatis-plus 2017-08-01 03:28:18 UTC
2.1-beta mybatis-plus 2017-06-27 16:32:28 UTC
1.3.1 mybatis-plus 2016-07-07 13:43:48 UTC
1.3.2 mybatis-plus 2016-07-08 09:37:48 UTC
1.3.0 mybatis-plus 2016-07-06 09:13:41 UTC
2.0.8 mybatis-plus 2017-05-14 12:29:56 UTC
1.3.5 mybatis-plus 2016-07-23 10:08:30 UTC
1.3.6 mybatis-plus 2016-07-27 15:35:45 UTC
2.0.9 mybatis-plus 2017-06-25 16:51:19 UTC
1.3.3 mybatis-plus 2016-07-14 14:15:04 UTC
1.3.4 mybatis-plus 2016-07-17 11:19:13 UTC
1.3.9 mybatis-plus 2016-08-08 14:55:08 UTC
1.3.7 mybatis-plus 2016-07-28 15:30:36 UTC
1.3.8 mybatis-plus 2016-08-01 14:39:25 UTC
1.4.0 mybatis-plus 2016-08-16 16:35:45 UTC
1.4.1 mybatis-plus 2016-08-19 16:49:33 UTC
2.0 mybatis-plus 2016-12-11 13:37:13 UTC
1.4.4 mybatis-plus 2016-08-25 13:51:44 UTC
2.0.6-jdk8 mybatis-plus 2017-04-06 14:11:39 UTC
1.4.5 mybatis-plus 2016-08-28 12:25:18 UTC
1.4.2 mybatis-plus 2016-08-21 14:27:03 UTC
1.4.3 mybatis-plus 2016-08-22 15:37:18 UTC
1.4.8 mybatis-plus 2016-10-12 06:40:22 UTC
1.4.9 mybatis-plus 2016-10-28 15:16:23 UTC
1.4.6 mybatis-plus 2016-09-04 12:27:54 UTC
1.4.7 mybatis-plus 2016-09-27 06:14:28 UTC
1.2.2 mybatis-plus 2016-03-12 07:44:51 UTC
1.2.3 mybatis-plus 2016-03-15 06:20:24 UTC
1.2 mybatis-plus 2016-03-01 06:23:13 UTC
1.2.1 mybatis-plus 2016-03-09 09:56:54 UTC