Versions of artifact com.baomidou:mybatis-plus

mybatis-plus

mybatis-plus is an enhanced version of mybaits.

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.2.8 mybatis-plus 2016-04-01 09:52:17 UTC
1.3.0 mybatis-plus 2016-07-06 09:13:41 UTC
2.0-beta mybatis-plus 2016-11-06 14:49:26 UTC
1.3.9 mybatis-plus 2016-08-08 14:55:08 UTC
1.2 mybatis-plus 2016-03-01 06:23:13 UTC
1.4.2 mybatis-plus 2016-08-21 14:27:03 UTC
1.4.4 mybatis-plus 2016-08-25 13:51:44 UTC
1.4.3 mybatis-plus 2016-08-22 15:37:18 UTC
2.0.1 mybatis-plus 2017-01-16 06:25:38 UTC
1.2.2 mybatis-plus 2016-03-12 07:44:51 UTC
1.3.4 mybatis-plus 2016-07-17 11:19:13 UTC
2.0-rc mybatis-plus 2016-11-11 07:43:20 UTC
1.0 mybatis-plus 2016-01-27 08:19:08 UTC
1.3.11 mybatis-plus 2016-08-13 14:12:31 UTC
1.2.16 mybatis-plus 2016-04-27 06:59:46 UTC
1.2.15 mybatis-plus 2016-04-26 07:33:41 UTC
1.4.0 mybatis-plus 2016-08-16 16:35:45 UTC
1.4.1 mybatis-plus 2016-08-19 16:49:33 UTC
2.0 mybatis-plus 2016-12-11 13:37:13 UTC
1.2.18 mybatis-plus 2016-06-16 13:52:23 UTC
1.2.17 mybatis-plus 2016-06-14 11:43:35 UTC
2.0.5 mybatis-plus 2017-03-25 10:34:40 UTC
1.1 mybatis-plus 2016-02-16 09:54:54 UTC
2.0.4 mybatis-plus 2017-03-22 11:25:45 UTC
1.3.10 mybatis-plus 2016-08-12 16:26:55 UTC
1.4.7 mybatis-plus 2016-09-27 06:14:28 UTC
1.3.8 mybatis-plus 2016-08-01 14:39:25 UTC
1.3.6 mybatis-plus 2016-07-27 15:35:45 UTC
1.3.7 mybatis-plus 2016-07-28 15:30:36 UTC
1.3.3 mybatis-plus 2016-07-14 14:15:04 UTC