Versions of artifact com.bugsnag:bugsnag-android

Bugsnag Android

Official Bugsnag notifier for Android applications

Artifact Version Name Latest uploaded at
4.15.0 Bugsnag Android 2019-06-10 12:34:15 UTC
4.14.2 Bugsnag Android 2019-05-21 11:35:00 UTC
4.14.1 Bugsnag Android 2019-05-17 10:03:13 UTC
4.14.0 Bugsnag Android 2019-05-07 12:14:58 UTC
4.13.0 Bugsnag Android 2019-04-03 15:08:54 UTC
4.12.0 Bugsnag Android 2019-02-27 15:52:34 UTC
4.11.0 Bugsnag Android 2019-01-22 16:10:55 UTC
4.10.0 Bugsnag Android 2019-01-07 13:47:40 UTC
4.9.3 Bugsnag Android 2018-11-29 15:56:50 UTC
4.9.2 Bugsnag Android 2018-11-08 01:25:06 UTC
4.9.1 Bugsnag Android 2018-11-02 01:45:00 UTC
4.9.0 Bugsnag Android 2018-10-29 19:50:15 UTC
4.8.2 Bugsnag Android 2018-10-01 18:31:58 UTC
4.8.1 Bugsnag Android 2018-09-28 05:39:43 UTC
4.8.0 Bugsnag Android 2018-09-28 01:15:33 UTC
4.7.0 Bugsnag Android 2018-09-26 09:52:53 UTC
4.6.1 Bugsnag Android 2018-08-21 15:47:05 UTC
4.6.0 Bugsnag Android 2018-08-02 08:15:54 UTC
4.5.0 Bugsnag Android 2018-06-18 08:48:40 UTC
4.4.1 Bugsnag Android 2018-05-30 23:44:10 UTC
4.4.0 Bugsnag Android 2018-05-17 12:47:03 UTC
4.3.4 Bugsnag Android 2018-05-02 12:56:15 UTC
4.3.3 Bugsnag Android 2018-04-05 02:13:35 UTC
4.3.2 Bugsnag Android 2018-03-09 16:01:47 UTC
4.3.1 Bugsnag Android 2018-01-26 17:17:44 UTC
4.3.0 Bugsnag Android 2018-01-18 11:30:19 UTC
4.2.2 Bugsnag Android 2018-01-10 04:25:28 UTC
4.2.1 Bugsnag Android 2018-01-09 16:20:17 UTC
4.2.0 Bugsnag Android 2018-01-05 16:33:30 UTC
4.1.5 Bugsnag Android 2017-12-14 09:45:03 UTC