Versions of artifact com.github.binarywang:weixin-java-parent

Weixin Java Tools - Parent

微信公众号、企业号上级POM

Artifact Version Name Latest uploaded at
3.0.6.BETA Weixin Java Tools - Parent 2018-05-13 15:21:21 UTC
3.0.5.BETA Weixin Java Tools - Parent 2018-05-12 05:01:21 UTC
3.0.4.BETA Weixin Java Tools - Parent 2018-05-02 10:51:34 UTC
3.0.3.BETA Weixin Java Tools - Parent 2018-04-22 14:46:14 UTC
3.0.2.BETA Weixin Java Tools - Parent 2018-04-16 11:46:42 UTC
3.0.1.BETA Weixin Java Tools - Parent 2018-04-10 06:35:14 UTC
3.0.0 Weixin Java Tools - Parent 2018-03-28 12:41:10 UTC
2.9.9.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2018-03-22 16:49:37 UTC
2.9.8.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2018-03-11 10:46:24 UTC
2.9.7.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2018-03-05 03:35:03 UTC
2.9.6.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2018-01-31 04:25:14 UTC
2.9.5.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2018-01-25 09:02:06 UTC
2.9.4.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2018-01-11 07:15:02 UTC
2.9.3.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-12-29 11:45:21 UTC
2.9.2.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-12-18 05:53:40 UTC
2.9.1.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-12-04 10:07:08 UTC
2.9.0 WeiXin Java Tools - Parent 2017-12-01 10:46:30 UTC
2.8.9.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-11-23 04:17:00 UTC
2.8.8.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-11-14 03:36:31 UTC
2.8.7.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-11-10 04:03:09 UTC
2.8.6.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-11-07 02:32:00 UTC
2.8.5.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-10-27 10:14:37 UTC
2.8.4.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-10-23 02:40:22 UTC
2.8.3.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-10-13 02:56:51 UTC
2.8.2.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-09-25 09:40:56 UTC
2.8.1.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-09-19 02:26:23 UTC
2.8.0 WeiXin Java Tools - Parent 2017-09-02 15:56:03 UTC
2.7.9.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-08-23 13:50:44 UTC
2.7.8 WeiXin Java Tools - Parent 2017-08-18 03:17:16 UTC
2.7.8.BETA WeiXin Java Tools - Parent 2017-08-14 07:10:12 UTC