Artifacts of maven artifact group com.github.dapeng-soa

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
dapeng-utils 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:50:30 UTC
dapeng-transaction-impl 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 13:07:30 UTC
dapeng-transaction-api 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:54:07 UTC
dapeng-transaction 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:53:40 UTC
dapeng-test 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 13:08:58 UTC
dapeng-spring 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:49:04 UTC
dapeng-router 2.1.1  2.1.0  2.0.5 
dapeng-router
3 0 2018-12-04 12:55:11 UTC
dapeng-registry-zookeeper 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:58:26 UTC
dapeng-registry 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:58:18 UTC
dapeng-parent 2.1.1  2.1.0  2.0.5 
dapeng
一个简单、易用、多特性的SOA框架
3 0 2018-12-04 12:43:11 UTC
dapeng-open-api 2.1.1  2.0.5 
dapeng-open-api
dapeng-soa的开放接口模块, 用于代理/转换json请求到dapeng服务.
2 0 2018-12-04 11:54:27 UTC
dapeng-message-kafka 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:59:49 UTC
dapeng-message-api 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:59:34 UTC
dapeng-message 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:59:29 UTC
dapeng-maven-plugin 2.1.1  2.1.0  2.0.5 
dapeng-maven-plugin
3 0 2018-12-04 13:06:38 UTC
dapeng-json 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:58:42 UTC
dapeng-counter-api 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 13:00:25 UTC
dapeng-counter 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 13:00:03 UTC
dapeng-core 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:47:13 UTC
dapeng-container-impl 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 13:01:29 UTC
dapeng-container-api 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:52:50 UTC
dapeng-container 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:52:37 UTC
dapeng-code-generator 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 13:04:10 UTC
dapeng-client-netty 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:58:59 UTC
dapeng-bootstrap 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 13:02:34 UTC
dapeng-api-doc 2.1.1  2.1.0  2.0.5  3 0 2018-12-04 12:59:14 UTC