Versions of artifact com.github.qiangjie:aptsharedpreferences-annotations

AptSharedPreferences Annotations

An SharedPreferences generate util with Annotation Process Tool.

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.0.3 AptSharedPreferences Annotations 2017-07-26 15:29:47 UTC
1.0.2 AptSharedPreferences Annotations 2017-07-16 01:25:57 UTC