Versions of artifact com.github.robozonky:robozonky-notifications

RoboZonky: Sends e-mail notifications

Artifact Version Name Latest uploaded at
5.0.0-beta-1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-12-02 16:28:10 UTC
5.0.0-alpha-2 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-10-23 21:06:58 UTC
5.0.0-alpha-1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-10-16 18:22:27 UTC
4.9.0 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-10-07 12:04:21 UTC
4.9.0-cr-1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-09-28 16:35:30 UTC
4.8.3 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-09-21 16:27:03 UTC
4.8.2 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-09-09 06:41:52 UTC
4.8.1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-09-08 09:55:59 UTC
4.8.0-cr-2 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-08-29 19:39:36 UTC
4.8.0-cr-1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-08-28 19:10:28 UTC
4.7.6 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-08-11 07:37:13 UTC
4.7.5 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-07-20 10:20:53 UTC
4.7.4 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-07-18 11:50:07 UTC
4.7.3 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-07-16 16:05:54 UTC
4.7.2 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-07-16 05:24:21 UTC
4.7.1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-07-15 15:57:48 UTC
4.7.0 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-07-15 10:07:23 UTC
4.7.0-cr-1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-07-06 13:37:55 UTC
4.6.4 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-06-09 08:38:00 UTC
4.6.2 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-05-29 17:44:14 UTC
4.6.1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-05-25 20:28:27 UTC
4.6.0 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-05-19 08:50:26 UTC
4.6.0-cr-1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-05-12 15:34:22 UTC
4.5.3 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-05-04 16:53:14 UTC
4.5.1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-04-17 18:40:19 UTC
4.5.0 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-04-14 12:42:39 UTC
4.5.0-cr-1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-04-07 20:56:09 UTC
4.4.0 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-03-23 19:00:50 UTC
4.4.0-cr-1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-03-15 07:23:39 UTC
4.3.4 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2018-03-03 21:06:30 UTC