Versions of artifact com.github.robozonky:robozonky-notifications

RoboZonky: Sends e-mail notifications

Artifact Version Name Latest uploaded at
4.2.1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2017-12-24 12:05:20 UTC
4.2.0 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2017-12-24 08:58:46 UTC
4.1.2 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2017-11-15 21:48:54 UTC
4.1.1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2017-11-12 17:40:18 UTC
4.1.0 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2017-11-12 12:25:12 UTC
4.0.2 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2017-11-07 14:26:10 UTC
4.0.1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2017-10-15 20:01:31 UTC
4.0.0 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2017-09-30 19:55:54 UTC
4.0.0-cr-1 RoboZonky: Sends e-mail notifications 2017-08-22 18:44:44 UTC