Versions of artifact com.vlkan.log4j2:log4j2-logstash-layout-parent

Log4j 2 Logstash Layout

A Log4j 2 plugin providing Logstash-friendly JSON layout.

Artifact Version Name Latest uploaded at
0.11 Log4j 2 Logstash Layout 2018-02-23 18:33:30 UTC
0.10 Log4j 2 Logstash Layout 2017-11-30 11:05:32 UTC
0.9 Log4j 2 Logstash Layout 2017-11-08 10:27:10 UTC
0.8 Log4j 2 Logstash Layout 2017-10-14 18:58:21 UTC
0.7 Log4j 2 Logstash Layout 2017-10-09 06:14:59 UTC
0.6 Log4j 2 Logstash Layout 2017-10-02 06:57:22 UTC
0.5 Log4j 2 Logstash Layout 2017-09-29 13:56:38 UTC
0.4 Log4j 2 Logstash Layout 2017-09-22 21:32:13 UTC
0.3 Log4j 2 Logstash Layout 2017-08-21 08:01:05 UTC
0.2 Log4j 2 Logstash Layout 2017-05-25 19:38:33 UTC
0.1 Log4j 2 Logstash Layout 2017-05-17 09:45:26 UTC