Versions of artifact cz.cvut.kbss.jopa:ontodriver-sesame

OntoDriver - Sesame

Sesame implementation of the OntoDriver API

Artifact Version Name Latest uploaded at
0.10.1 OntoDriver - Sesame 2018-05-20 09:07:41 UTC
0.10.0 OntoDriver - Sesame 2018-04-11 09:28:28 UTC
0.9.16 OntoDriver - Sesame 2018-03-29 13:30:25 UTC
0.9.15 OntoDriver - Sesame 2018-02-21 12:16:11 UTC
0.9.14 OntoDriver - Sesame 2018-02-20 16:56:12 UTC
0.9.13 OntoDriver - Sesame 2018-01-14 14:45:42 UTC
0.9.12 OntoDriver - Sesame 2017-12-04 10:36:56 UTC
0.9.11 OntoDriver - Sesame 2017-11-14 16:26:12 UTC
0.9.10 OntoDriver - Sesame 2017-10-16 08:27:06 UTC
0.9.9 OntoDriver - Sesame 2017-09-02 13:34:01 UTC
0.9.8 OntoDriver - Sesame 2017-06-26 11:11:42 UTC
0.9.7 OntoDriver - Sesame 2017-05-27 12:53:03 UTC
0.9.6 OntoDriver - Sesame 2017-04-27 09:44:38 UTC
0.9.5 OntoDriver - Sesame 2017-03-22 15:59:46 UTC
0.9.4 OntoDriver - Sesame 2017-03-10 10:28:02 UTC
0.9.3 OntoDriver - Sesame 2017-02-28 15:22:57 UTC
0.9.2 OntoDriver - Sesame 2017-02-22 13:53:27 UTC
0.9.1 OntoDriver - Sesame 2017-01-31 21:00:08 UTC