Versions of artifact io.github.microutils:kotlin-logging

kotlin-logging

kotlin-logging 1.5.4 - Lightweight logging framework for Kotlin

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.5.4 kotlin-logging 2018-03-16 06:06:30 UTC
1.5.3 kotlin-logging 2018-01-18 17:09:47 UTC
1.4.9 kotlin-logging 2017-12-30 21:52:41 UTC
1.4.8 kotlin-logging 2017-12-12 06:32:11 UTC
1.4.7 kotlin-logging 2017-12-07 22:21:29 UTC
1.4.6 kotlin-logging 2017-07-15 17:55:29 UTC
1.4.5 kotlin-logging 2017-06-20 19:44:55 UTC
1.4.4 kotlin-logging 2017-03-22 23:25:04 UTC
1.4.3 kotlin-logging 2017-03-01 19:10:40 UTC
1.4.2 kotlin-logging 2017-02-11 13:41:14 UTC
1.4.1 kotlin-logging 2016-12-13 22:08:59 UTC
1.4 kotlin-logging 2016-10-19 20:12:06 UTC
1.3.3 kotlin-logging 2016-09-22 19:06:51 UTC
1.3.2 kotlin-logging 2016-08-30 20:16:37 UTC