Versions of artifact io.javaslang:javaslang

Javaslang

Javaslang is a Java standard library extension built for Java 8 and above.

Artifact Version Name Latest uploaded at
2.0.6 Javaslang 2017-04-04 07:56:17 UTC
2.1.0-alpha Javaslang 2016-11-30 12:55:36 UTC
2.0.5 Javaslang 2016-11-22 00:15:22 UTC
2.0.4 Javaslang 2016-10-03 01:27:26 UTC
2.0.3 Javaslang 2016-08-22 23:53:05 UTC
2.0.2 Javaslang 2016-03-31 16:47:08 UTC
2.0.1 Javaslang 2016-03-21 08:05:07 UTC
2.0.0 Javaslang 2016-03-18 00:16:46 UTC