Versions of artifact io.jenkins.blueocean:blueocean-git-pipeline

Git Pipeline for Blue Ocean

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.2.0-beta-1 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-06-26 01:43:46 UTC
1.1.2 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-06-18 12:45:12 UTC
1.1.1 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-06-15 13:32:33 UTC
1.1.0 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-06-13 01:11:13 UTC
1.1.0-beta-9 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-06-01 16:15:16 UTC
1.1.0-beta-8 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-05-31 04:47:52 UTC
1.1.0-beta-4 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-05-10 16:44:11 UTC
1.1.0-beta-2 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-04-25 14:45:40 UTC
1.1.0-beta-1 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-04-20 22:52:19 UTC
1.0.1 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-04-11 21:24:49 UTC
1.0.0 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-04-04 22:45:28 UTC
1.0.0-rc4 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-04-04 02:59:18 UTC
1.0.0-rc3 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-03-28 01:41:42 UTC
1.0.0-rc2 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-03-25 03:01:04 UTC
1.0.0-rc1 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-03-15 04:22:46 UTC
1.0.0-b25 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-03-07 01:18:24 UTC
1.0.0-b24 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-02-22 00:34:04 UTC
1.0.0-b23 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-02-13 18:50:59 UTC
1.0.0-b22 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-02-03 04:51:48 UTC
1.0.0-b21 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-02-01 23:37:25 UTC
1.0.0-b21-beta-1 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-01-27 23:01:26 UTC
1.0.0-b20 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-01-27 01:19:13 UTC
1.0.0-b20-beta-1 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-01-26 08:11:22 UTC
1.0.0-b19 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-01-25 02:37:07 UTC
1.0.0-b19-beta-1 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-01-25 02:13:06 UTC
1.0.0-b18 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-01-20 00:40:08 UTC
1.0.0-b17 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-01-12 23:13:27 UTC
1.0.0-b16 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-01-11 17:56:10 UTC
1.0.0-b15 Git Pipeline for Blue Ocean 2017-01-10 01:13:45 UTC