Versions of artifact org.apache.commons:commons-jcs-jcache-openjpa

Apache Commons JCS :: JCache OpenJPA

Artifact Version Name Latest uploaded at
2.2 Apache Commons JCS :: JCache OpenJPA 2017-08-02 11:11:12 UTC
2.1 Apache Commons JCS :: JCache OpenJPA 2017-02-05 14:16:04 UTC
2.0 Apache Commons JCS :: JCache OpenJPA 2016-12-25 20:08:32 UTC
2.0-beta-2 Apache Commons JCS :: JCache OpenJPA 2016-11-01 07:27:15 UTC
2.0-beta-1 Apache Commons JCS :: JCache OpenJPA 2015-02-19 10:51:06 UTC