Versions of artifact org.clojure:core.match

core.match

Optimized pattern matching and predicate dispatch for Clojure

Artifact Version Name Latest uploaded at
0.3.0-alpha5 core.match 2017-07-25 14:50:06 UTC
0.3.0-alpha4 core.match 2014-12-17 23:55:32 UTC
0.3.0-alpha3 core.match 2014-12-13 13:14:33 UTC
0.3.0-alpha2 core.match 2014-12-12 22:15:36 UTC
0.3.0-alpha1 core.match 2014-12-12 17:42:02 UTC
0.2.2 core.match 2014-08-15 12:28:03 UTC
0.2.1 core.match 2014-01-14 14:32:17 UTC
0.2.0 core.match 2013-09-27 19:56:10 UTC
0.2.0-rc6 core.match 2013-09-24 00:57:30 UTC
0.2.0-rc5 core.match 2013-07-25 01:52:45 UTC
0.2.0-rc4 core.match 2013-07-17 03:14:20 UTC
0.2.0-rc3 core.match 2013-07-04 01:45:49 UTC
0.2.0-rc2 core.match 2013-06-24 15:58:35 UTC
0.2.0-rc1 core.match 2013-06-24 11:41:06 UTC
0.2.0-beta4 core.match 2013-06-24 03:33:41 UTC
0.2.0-beta3 core.match 2013-06-19 05:35:40 UTC
0.2.0-beta2 core.match 2013-06-17 04:59:11 UTC
0.2.0-beta1 core.match 2013-06-17 04:20:09 UTC
0.2.0-alpha12 core.match 2013-02-15 23:25:05 UTC
0.2.0-alpha11 core.match 2012-08-15 02:13:42 UTC
0.2.0-alpha10 core.match 2012-07-01 16:10:09 UTC