Versions of artifact org.codehaus.modello:modello-maven-plugin

Modello Maven Plugin

Modello Maven Plugin enables the use of Modello in Maven builds.

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.9.1 Modello Maven Plugin 2017-03-17 12:29:21 UTC
1.9.0 Modello Maven Plugin 2017-03-06 18:40:58 UTC
1.8.3 Modello Maven Plugin 2014-12-11 20:16:37 UTC
1.8.2 Modello Maven Plugin 2014-11-02 11:58:49 UTC
1.8.1 Modello Maven Plugin 2013-08-12 19:09:49 UTC
1.8 Modello Maven Plugin 2013-08-06 13:53:19 UTC
1.7 Modello Maven Plugin 2013-02-18 22:57:18 UTC
1.6 Modello Maven Plugin 2012-11-20 02:19:25 UTC
1.5 Modello Maven Plugin 2011-05-26 15:09:43 UTC
1.4.1 Modello Maven Plugin 2010-09-25 12:31:27 UTC
1.4 Modello Maven Plugin 2010-05-29 17:56:39 UTC
1.3 Modello Maven Plugin 2010-03-31 22:26:48 UTC
1.2 Modello Maven Plugin 2010-01-19 22:47:12 UTC
1.1 Modello Maven Plugin 2009-08-21 18:07:45 UTC
1.0.2 Modello Maven Plugin 2009-06-10 22:06:27 UTC
1.0.1 Modello Maven Plugin 2009-03-09 20:53:48 UTC
1.0 Modello Maven Plugin 2009-01-29 20:51:51 UTC
1.0-alpha-22 Modello Maven Plugin 2008-12-12 18:49:20 UTC
1.0-alpha-21 Modello Maven Plugin 2008-08-06 20:40:18 UTC
1.0-alpha-20 Modello Maven Plugin 2008-07-25 17:12:02 UTC
1.0-alpha-19 Modello Maven Plugin 2008-07-14 18:57:46 UTC
1.0-alpha-18 Modello Maven Plugin 2008-01-15 22:16:06 UTC
1.0-alpha-17 Modello Maven Plugin 2007-07-31 00:21:02 UTC
1.0-alpha-16 Modello Maven Plugin 2007-07-20 09:26:58 UTC
1.0-alpha-15 Modello Maven Plugin 2007-03-23 05:05:22 UTC
1.0-alpha-14 Modello Maven Plugin 2007-02-20 03:26:55 UTC
1.0-alpha-13 Modello Maven Plugin 2006-12-08 04:42:17 UTC
1.0-alpha-12 Modello Maven Plugin 2006-12-07 19:04:36 UTC
1.0-alpha-11 Modello Maven Plugin 2006-09-29 00:05:26 UTC
1.0-alpha-10 Modello Maven Plugin 2006-06-22 06:20:09 UTC