org.codehaus.modello:modello-maven-plugin:1.0-alpha-4

Group / Artifact / Version org.codehaus.modello / modello-maven-plugin / 1.0-alpha-4
NameModello Maven Plugin
Last modified2005-09-28 13:01:09 UTC
Parent GAV org.codehaus.modello / modello / 1.0-alpha-4
Repository URL http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/modello/modello-maven-plugin/1.0-alpha-4/
Packaging maven-plugin
POM File View
Effective POM File View
Dependency tag
<dependency>
  <groupId>org.codehaus.modello</groupId>
  <artifactId>modello-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.0-alpha-4</version>
  <type>maven-plugin</type>
</dependency>
'org.codehaus.modello:modello-maven-plugin:maven-plugin:1.0-alpha-4'
<dependency org="org.codehaus.modello" name="modello-maven-plugin" rev="1.0-alpha-4" />
@Grapes(@Grab(group='org.codehaus.modello', module='modello-maven-plugin', version='1.0-alpha-4'))
compile 'org.codehaus.modello:modello-maven-plugin:1.0-alpha-4'
libraryDependencies += "org.codehaus.modello" % "modello-maven-plugin" % "1.0-alpha-4"
Repository tag
  <repository>
    <id>central</id>
    <url>http://repo1.maven.org/maven2/</url>
  </repository>
Packages

org.codehaus.modello.maven