Versions of artifact org.dbflute.utflute:utflute-lastaflute

UTFlute LastaFlute

The unit test library for LastaFlute (with DBFlute)

Artifact Version Name Latest uploaded at
0.8.6 UTFlute LastaFlute 2018-05-03 13:09:38 UTC
0.8.6-RC2 UTFlute LastaFlute 2018-04-20 15:15:00 UTC
0.8.6-RC1 UTFlute LastaFlute 2018-04-20 14:14:03 UTC
0.8.5 UTFlute LastaFlute 2017-11-20 02:38:15 UTC
0.8.5-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-11-09 23:33:53 UTC
0.8.4 UTFlute LastaFlute 2017-10-29 03:19:13 UTC
0.8.4-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-10-22 16:38:28 UTC
0.8.3 UTFlute LastaFlute 2017-09-26 05:24:31 UTC
0.8.3-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-09-22 23:54:56 UTC
0.8.2 UTFlute LastaFlute 2017-09-18 08:13:24 UTC
0.8.2-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-09-15 14:39:01 UTC
0.8.1 UTFlute LastaFlute 2017-08-11 10:23:50 UTC
0.8.1-RC2 UTFlute LastaFlute 2017-08-10 14:33:06 UTC
0.8.1-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-07-18 19:42:40 UTC
0.8.0 UTFlute LastaFlute 2017-06-26 12:57:14 UTC
0.8.0-RC2 UTFlute LastaFlute 2017-06-21 05:37:55 UTC
0.8.0-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-06-21 05:26:05 UTC
0.7.9 UTFlute LastaFlute 2017-06-17 13:04:51 UTC
0.7.9-RC2 UTFlute LastaFlute 2017-06-12 06:38:00 UTC
0.7.9-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-06-07 07:08:29 UTC
0.7.8 UTFlute LastaFlute 2017-06-03 15:06:32 UTC
0.7.8-RC5 UTFlute LastaFlute 2017-05-28 23:42:10 UTC
0.7.8-RC4 UTFlute LastaFlute 2017-05-28 08:04:40 UTC
0.7.8-RC3 UTFlute LastaFlute 2017-05-28 07:47:26 UTC
0.7.8-RC2 UTFlute LastaFlute 2017-05-28 06:26:59 UTC
0.7.8-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-05-27 15:50:07 UTC
0.7.7 UTFlute LastaFlute 2017-05-21 05:00:17 UTC
0.7.6 UTFlute LastaFlute 2017-05-21 02:30:52 UTC
0.7.6-RC2 UTFlute LastaFlute 2017-05-16 04:54:46 UTC
0.7.6-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-05-13 23:53:37 UTC