Versions of artifact org.dbflute.utflute:utflute-lastaflute

UTFlute LastaFlute

The unit test library for LastaFlute (with DBFlute)

Artifact Version Name Latest uploaded at
0.8.1-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-07-18 19:42:40 UTC
0.8.0 UTFlute LastaFlute 2017-06-26 12:57:14 UTC
0.8.0-RC2 UTFlute LastaFlute 2017-06-21 05:37:55 UTC
0.8.0-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-06-21 05:26:05 UTC
0.7.9 UTFlute LastaFlute 2017-06-17 13:04:51 UTC
0.7.9-RC2 UTFlute LastaFlute 2017-06-12 06:38:00 UTC
0.7.9-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-06-07 07:08:29 UTC
0.7.8 UTFlute LastaFlute 2017-06-03 15:06:32 UTC
0.7.8-RC5 UTFlute LastaFlute 2017-05-28 23:42:10 UTC
0.7.8-RC4 UTFlute LastaFlute 2017-05-28 08:04:40 UTC
0.7.8-RC3 UTFlute LastaFlute 2017-05-28 07:47:26 UTC
0.7.8-RC2 UTFlute LastaFlute 2017-05-28 06:26:59 UTC
0.7.8-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-05-27 15:50:07 UTC
0.7.7 UTFlute LastaFlute 2017-05-21 05:00:17 UTC
0.7.6 UTFlute LastaFlute 2017-05-21 02:30:52 UTC
0.7.6-RC2 UTFlute LastaFlute 2017-05-16 04:54:46 UTC
0.7.6-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-05-13 23:53:37 UTC
0.7.1-RC1 UTFlute LastaFlute 2017-03-29 05:41:56 UTC
0.6.6-RC3 UTFlute LastaFlute 2016-12-31 11:23:05 UTC
0.6.6-RC2 UTFlute LastaFlute 2016-12-31 05:05:06 UTC
0.6.6-RC1 UTFlute LastaFlute 2016-12-25 13:06:46 UTC
0.6.1B-RC1 UTFlute LastaFlute 2016-09-05 12:22:48 UTC
0.5.4-RC4 UTFlute LastaFlute 2015-11-05 09:14:55 UTC
0.5.4-RC1 UTFlute LastaFlute 2015-10-28 08:23:36 UTC