org.eobjects.metamodel:MetaModel-full:3.0-beta5

Group / Artifact / Version org.eobjects.metamodel / MetaModel-full / 3.0-beta5
NameMetaModel full package, including DataContext factories
DescriptionThe full MetaModel package including all supported datastores
Last modified2012-04-30 09:20:31 UTC
Parent GAV org.eobjects.metamodel / MetaModel / 3.0-beta5
Repository URL http://repo1.maven.org/maven2/org/eobjects/metamodel/MetaModel-full/3.0-beta5/
Packaging jar
POM File View
Effective POM File View
Dependency tag
<dependency>
  <groupId>org.eobjects.metamodel</groupId>
  <artifactId>MetaModel-full</artifactId>
  <version>3.0-beta5</version>
</dependency>
'org.eobjects.metamodel:MetaModel-full:jar:3.0-beta5'
<dependency org="org.eobjects.metamodel" name="MetaModel-full" rev="3.0-beta5" />
@Grapes(@Grab(group='org.eobjects.metamodel', module='MetaModel-full', version='3.0-beta5'))
compile 'org.eobjects.metamodel:MetaModel-full:3.0-beta5'
libraryDependencies += "org.eobjects.metamodel" % "MetaModel-full" % "3.0-beta5"
Repository tag
  <repository>
    <id>central</id>
    <url>http://repo1.maven.org/maven2/</url>
  </repository>
Packages

org.eobjects.metamodel

SCM
  Urlhttp://eobjects.org/trac/browser/MetaModel/tags/MetaModel-3.0-beta5/MetaModel-full
  Connectionscm:svn:http://eobjects.org/svn/MetaModel/tags/MetaModel-3.0-beta5/MetaModel-full
  Developer connectionscm:svn:http://eobjects.org/svn/MetaModel/tags/MetaModel-3.0-beta5/MetaModel-full
Dependencies
GroupArtifactVersion
org.eobjects.metamodelMetaModel-core3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-csv3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-fixedwidth3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-mongodb3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-excel3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-dbase3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-access3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-jdbc3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-couchdb3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-openoffice3.0-beta5
org.eobjects.metamodelMetaModel-xml3.0-beta5
junitjunit4.10
Plugins
GroupArtifactVersion
org.apache.maven.pluginsmaven-enforcer-plugin1.0
org.apache.maven.pluginsmaven-compiler-plugin2.3.2
com.google.code.maven-license-pluginmaven-license-plugin1.4.0
org.apache.maven.pluginsmaven-release-plugin2.1
org.apache.maven.pluginsmaven-surefire-plugin2.10
org.codehaus.sonarsonar-maven3-plugin2.8
org.codehaus.mojocobertura-maven-plugin2.5.1
org.apache.maven.pluginsmaven-site-plugin3.0
org.apache.maven.pluginsmaven-javadoc-plugin2.8
org.apache.maven.pluginsmaven-dependency-plugin2.8
org.apache.maven.pluginsmaven-clean-plugin2.5
org.apache.maven.pluginsmaven-resources-plugin2.6
org.apache.maven.pluginsmaven-jar-plugin2.4
org.apache.maven.pluginsmaven-install-plugin2.4
org.apache.maven.pluginsmaven-deploy-plugin2.7
Extensions
GroupArtifactVersion
org.apache.maven.wagonwagon-ssh2.0
Licenses
  NameLesser General Public License
  Urlhttp://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt