org.hibernate:hibernate-validator:4.3.0.CR1

Group / Artifact / Version org.hibernate / hibernate-validator / 4.3.0.CR1
NameHibernate Validator Engine
DescriptionHibernate's Bean Validation (JSR-303) reference implementation.
Last modified2012-04-30 10:24:18 UTC
Parent GAV org.hibernate / hibernate-validator-parent / 4.3.0.CR1
Repository URL http://repo1.maven.org/maven2/org/hibernate/hibernate-validator/4.3.0.CR1/
Packaging jar
POM File View
Effective POM File View
Dependency tag
<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
  <version>4.3.0.CR1</version>
</dependency>
'org.hibernate:hibernate-validator:jar:4.3.0.CR1'
<dependency org="org.hibernate" name="hibernate-validator" rev="4.3.0.CR1" />
@Grapes(@Grab(group='org.hibernate', module='hibernate-validator', version='4.3.0.CR1'))
compile 'org.hibernate:hibernate-validator:4.3.0.CR1'
libraryDependencies += "org.hibernate" % "hibernate-validator" % "4.3.0.CR1"
Repository tag
  <repository>
    <id>central</id>
    <url>http://repo1.maven.org/maven2/</url>
  </repository>
Used by
Packages

org.hibernate.validator

org.hibernate.validator.cfg

org.hibernate.validator.cfg.context

org.hibernate.validator.cfg.defs

org.hibernate.validator.constraints

org.hibernate.validator.constraints.br

org.hibernate.validator.group

org.hibernate.validator.internal.cfg.context

org.hibernate.validator.internal.constraintvalidators

org.hibernate.validator.internal.engine

org.hibernate.validator.internal.engine.groups

org.hibernate.validator.internal.engine.resolver

org.hibernate.validator.internal.metadata

org.hibernate.validator.internal.metadata.aggregated

org.hibernate.validator.internal.metadata.core

org.hibernate.validator.internal.metadata.descriptor

org.hibernate.validator.internal.metadata.location

org.hibernate.validator.internal.metadata.provider

org.hibernate.validator.internal.metadata.raw

org.hibernate.validator.internal.util

org.hibernate.validator.internal.util.annotationfactory

org.hibernate.validator.internal.util.logging

org.hibernate.validator.internal.util.privilegedactions

org.hibernate.validator.internal.util.scriptengine

org.hibernate.validator.internal.xml

org.hibernate.validator.messageinterpolation

org.hibernate.validator.method

org.hibernate.validator.method.metadata

org.hibernate.validator.resourceloading

org.hibernate.validator.spi.group

org.hibernate.validator.spi.resourceloading

SCM
  Urlhttp://github.com/hibernate/hibernate-validator/hibernate-validator
  Connectionscm:git:git://github.com/hibernate/hibernate-validator.git/hibernate-validator
  Developer connectionscm:git:git@github.com:hibernate/hibernate-validator.git/hibernate-validator
Dependencies
GroupArtifactVersion
javax.validationvalidation-api1.0.0.GA
org.jboss.loggingjboss-logging3.1.0.CR2
org.hibernate.javax.persistencehibernate-jpa-2.0-api1.0.1.Final
joda-timejoda-time1.6
org.jsoupjsoup1.6.1
org.testngtestng5.14.2
org.slf4jslf4j-log4j121.6.1
org.easymockeasymock3.0
org.hibernatehibernate-entitymanager3.6.0.Final
com.h2databaseh21.2.124
org.codehaus.groovygroovy1.8.3
Plugins
GroupArtifactVersion
org.apache.maven.pluginsmaven-enforcer-plugin1.0.1
org.apache.maven.pluginsmaven-source-plugin2.1.2
org.codehaus.mojojaxb2-maven-plugin1.3.1
org.bsc.mavenmaven-processor-plugin2.0.2
org.apache.maven.pluginsmaven-jar-plugin2.4
org.apache.felixmaven-bundle-plugin2.3.6
org.apache.maven.pluginsmaven-surefire-plugin2.12
org.apache.maven.pluginsmaven-surefire-report-plugin2.12
org.apache.maven.pluginsmaven-javadoc-plugin2.8.1
org.apache.maven.pluginsmaven-release-plugin2.2.1
org.jboss.maven.pluginsmaven-injection-plugin1.0.2
org.apache.maven.pluginsmaven-clean-plugin2.5
org.apache.maven.pluginsmaven-resources-plugin2.5
org.apache.maven.pluginsmaven-compiler-plugin2.3.2
org.apache.maven.pluginsmaven-install-plugin2.3.1
org.apache.maven.pluginsmaven-deploy-plugin2.7
org.apache.maven.pluginsmaven-site-plugin3.3
Extensions
GroupArtifactVersion
org.apache.maven.wagonwagon-webdav1.0-beta-2
Licenses
  NameApache License, Version 2.0
  Urlhttp://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt