Versions of artifact org.jenkinsci.plugins:pipeline-model-api

Pipeline: Model API

Model API for Declarative Pipeline

Artifact Version Name Latest uploaded at
0.7.1 Pipeline: Model API 2016-12-13 20:45:45 UTC
0.7 Pipeline: Model API 2016-12-13 16:16:00 UTC
1.2-beta-2 Pipeline: Model API 2017-05-22 14:12:25 UTC
1.1.4 Pipeline: Model API 2017-05-02 19:50:20 UTC
1.1.8 Pipeline: Model API 2017-07-04 14:10:52 UTC
0.9 Pipeline: Model API 2017-01-25 19:10:29 UTC
1.0.1 Pipeline: Model API 2017-02-10 19:39:54 UTC
1.2-beta-3 Pipeline: Model API 2017-06-12 21:43:40 UTC
0.5 Pipeline: Model API 2016-11-02 15:59:05 UTC
0.8.2 Pipeline: Model API 2017-01-12 17:43:41 UTC
0.6 Pipeline: Model API 2016-11-17 22:28:22 UTC
1.1.1 Pipeline: Model API 2017-03-14 05:35:34 UTC
1.1.6 Pipeline: Model API 2017-06-12 13:43:56 UTC
1.0.2 Pipeline: Model API 2017-02-21 18:37:18 UTC
1.1.2 Pipeline: Model API 2017-04-05 16:31:40 UTC
1.1.3 Pipeline: Model API 2017-04-20 16:53:23 UTC
1.0 Pipeline: Model API 2017-02-01 14:04:23 UTC
0.8 Pipeline: Model API 2017-01-10 15:59:49 UTC
1.1.5 Pipeline: Model API 2017-06-08 14:10:46 UTC
0.9.1 Pipeline: Model API 2017-01-27 17:17:45 UTC
0.8.1 Pipeline: Model API 2017-01-10 16:15:01 UTC
1.1 Pipeline: Model API 2017-03-13 18:17:58 UTC
1.1.7 Pipeline: Model API 2017-06-21 16:58:18 UTC