Versions of artifact org.jvnet.hudson.plugins:analysis-test

Static Analysis Test Utilities

This plug-in provides test utilities for the static code analysis plug-ins.

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.19 Static Analysis Test Utilities 2017-07-16 18:45:35 UTC
1.18 Static Analysis Test Utilities 2015-09-06 12:32:18 UTC
1.17 Static Analysis Test Utilities 2015-09-04 19:50:14 UTC
1.16 Static Analysis Test Utilities 2015-09-04 19:34:57 UTC
1.15 Static Analysis Test Utilities 2015-09-04 16:49:13 UTC
1.14 Static Analysis Test Utilities 2015-09-04 16:40:46 UTC
1.13 Static Analysis Test Utilities 2015-09-04 13:25:09 UTC
1.12 Static Analysis Test Utilities 2015-03-15 21:11:09 UTC
1.11 Static Analysis Test Utilities 2015-01-05 20:09:29 UTC
1.10 Static Analysis Test Utilities 2012-08-21 10:27:04 UTC
1.9 Static Analysis Test Utilities 2012-06-26 14:06:08 UTC
1.8 Static Analysis Test Utilities 2012-03-01 13:34:23 UTC
1.7 Static Analysis Test Utilities 2011-12-08 16:23:25 UTC
1.6 Static Analysis Test Utilities 2011-05-26 07:48:44 UTC
1.5 Static Analysis Test Utilities 2011-04-18 13:53:58 UTC
1.4 Hudson Analysis Test Utilities 2010-09-23 18:02:16 UTC
1.3 Hudson Analysis Test Utilities 2010-03-30 09:00:31 UTC
1.2 Hudson Analysis Test Utilities 2010-03-15 23:16:09 UTC
1.1 Hudson Analysis Test Utilities 2010-01-27 15:04:49 UTC
1.0 Hudson Analysis Test Utilities 2009-11-30 11:32:20 UTC