Versions of artifact org.jvnet.hudson.plugins:artifactory

Hudson Artifactory Plugin

Integrates Artifactory to Hudson

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.4.4 Hudson Artifactory Plugin 2011-06-06 11:10:32 UTC
1.4.3 Hudson Artifactory Plugin 2011-04-07 09:26:47 UTC
1.4.2 Hudson Artifactory Plugin 2011-01-26 10:26:09 UTC
1.4.1 Hudson Artifactory Plugin 2011-01-10 13:53:04 UTC
1.4.0 Hudson Artifactory Plugin 2011-01-09 12:19:18 UTC
1.3.6 Hudson Artifactory Plugin 2010-11-21 17:03:04 UTC
1.3.5 Hudson Artifactory Plugin 2010-11-07 17:50:41 UTC
1.3.4 Hudson Artifactory Plugin 2010-10-28 19:07:59 UTC
1.3.3 Hudson Artifactory Plugin 2010-10-21 16:09:46 UTC
1.3.2 Hudson Artifactory Plugin 2010-10-19 16:13:56 UTC
1.3.1 Hudson Artifactory Plugin 2010-09-19 13:04:14 UTC
1.3.0 Hudson Artifactory Plugin 2010-08-26 09:31:43 UTC
1.2.0 Hudson Artifactory Plugin 2010-07-26 08:01:23 UTC
y Hudson Artifactory Plugin 2010-07-26 07:47:17 UTC
1.1.0 Hudson Artifactory Plugin 2010-06-09 16:01:40 UTC
1.0.7 Artifactory Plugin 2010-03-04 17:45:26 UTC
1.0.6 Artifactory Plugin 2010-02-16 20:22:38 UTC
1.0.5 Artifactory Plugin 2010-01-21 23:58:50 UTC
1.0.4 Artifactory Plugin 2010-01-15 21:32:05 UTC
1.0.3 Artifactory Plugin 2010-01-07 15:49:03 UTC
1.0.2 Artifactory Plugin 2009-12-22 11:52:02 UTC
1.0.1 Artifactory Plugin 2009-12-16 10:53:43 UTC
1.0 Artifactory Plugin 2009-12-14 08:44:32 UTC