Artifacts of maven artifact group org.kohsuke.stapler

Artifact Versions Description Releases Snapshots Latest uploaded at
stapler 1.252  1.251  1.250  1.249  1.248  1.247  1.246  1.244  1.243  1.242  1.241  1.240  1.239  1.238  1.237  1.236  1.234  1.233  1.231  1.230  1.229  1.228  1.227  1.226  1.225 
Stapler
Stapler HTTP request handling engine
25 0 2017-08-03 21:54:20 UTC
stapler-adjunct-timeline 1.5 
Timeline component at http://www.simile-widgets.org/timeline/
1 0 2017-01-31 17:24:17 UTC
stapler-adjunct-zeroclipboard 1.3.5-1 
Stapler adjunct for ZeroClipboard
1 0 2014-08-29 23:59:57 UTC
stapler-groovy 1.252  1.251  1.250  1.249  1.248  1.247  1.246  1.244  1.243  1.242  1.241  1.240  1.239  1.238  1.237  1.236  1.234  1.233  1.231  1.230  1.229  1.228  1.227  1.226  1.225 
Stapler Groovy module
Groovy binding for Stapler
25 0 2017-08-03 21:54:26 UTC
stapler-guice-extensibility 1.2  1.1  1.0 
Stapler + Guice + CloudBees Extensibility API
3 0 2014-11-06 23:22:12 UTC
stapler-jelly 1.252  1.251  1.250  1.249  1.248  1.247  1.246  1.244  1.243  1.242  1.241  1.240  1.239  1.238  1.237  1.236  1.234  1.233  1.231  1.230  1.229  1.228  1.227  1.226  1.225 
Stapler Jelly module
Jelly binding for Stapler
25 0 2017-08-03 21:54:25 UTC
stapler-jrebel 1.252  1.251  1.250  1.249  1.248  1.247  1.246  1.244  1.243  1.242  1.241  1.240  1.239  1.238  1.237  1.236  1.234  1.233  1.231  1.230  1.229  1.228  1.227  1.226  1.225 
Stapler JRebel module
JRebel reloading support for Stapler
25 0 2017-08-03 21:54:18 UTC
stapler-jruby 1.252  1.251  1.250  1.249  1.248  1.247  1.246  1.244  1.243  1.242  1.241  1.240  1.239  1.238  1.237  1.236  1.234  1.233  1.231  1.230  1.229  1.228  1.227  1.226  1.225 
Stapler JRuby module
JRuby binding for Stapler
25 0 2017-08-03 21:54:19 UTC
stapler-jsp 1.252  1.251  1.250  1.249  1.248  1.247  1.246  1.244  1.243  1.242  1.241  1.240  1.239  1.238  1.237  1.236  1.234  1.233  1.231  1.230  1.229  1.228  1.227  1.226  1.225 
Stapler JSP module
JSP binding for Stapler
25 0 2017-08-03 21:54:22 UTC
stapler-parent 1.252  1.251  1.250  1.249  1.248  1.247  1.246  1.244  1.243  1.242  1.241  1.240  1.239  1.238  1.237  1.236  1.234  1.233  1.231  1.230  1.229  1.228  1.227  1.226  1.225 
Stapler
Stapler HTTP request handling engine
25 0 2017-08-03 21:54:21 UTC