Versions of artifact org.ow2.util:util-maven-plugin

OW2 Util :: Maven :: Plugin

Maven plugin modules.

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.0.37 OW2 Util :: Maven :: Plugin 2012-12-19 12:40:33 UTC
1.0.36 OW2 Util :: Maven :: Plugin 2012-09-17 14:50:28 UTC