Versions of artifact org.scala-lang:scala-compiler

Scala Compiler

Compiler for the Scala Programming Language

Artifact Version Name Latest uploaded at
2.12.3 Scala Compiler 2017-07-25 10:45:30 UTC
2.13.0-M2 Scala Compiler 2017-07-21 12:50:50 UTC
2.13.0-M1 Scala Compiler 2017-04-14 06:18:47 UTC
2.12.2 Scala Compiler 2017-04-13 08:20:21 UTC
2.11.9 Scala Compiler 2017-03-28 07:15:44 UTC
2.12.1 Scala Compiler 2016-12-05 11:10:36 UTC
2.12.0 Scala Compiler 2016-10-28 23:09:08 UTC
2.12.0-RC2 Scala Compiler 2016-10-14 19:53:55 UTC
2.12.0-RC1 Scala Compiler 2016-09-06 18:49:05 UTC
2.11.8 Scala Compiler 2016-03-04 15:26:46 UTC
2.10.6 Scala Compiler 2015-09-18 09:35:46 UTC
2.11.7 Scala Compiler 2015-06-22 20:18:18 UTC
2.10.5 Scala Compiler 2015-02-27 01:54:57 UTC
2.11.6 Scala Compiler 2015-02-26 01:01:26 UTC
2.11.5 Scala Compiler 2015-01-07 00:32:31 UTC