Versions of artifact org.scala-lang:scala-library

Scala Library

Standard library for the Scala Programming Language

Artifact Version Name Latest uploaded at
2.13.0-M1 Scala Library 2017-04-14 06:18:01 UTC
2.11.11 Scala Library 2017-04-13 19:50:25 UTC
2.12.2 Scala Library 2017-04-13 08:19:10 UTC
2.11.10 Scala Library 2017-04-05 17:21:34 UTC
2.11.9 Scala Library 2017-03-28 07:15:09 UTC
2.11.8-18269ea Scala Library 2017-01-05 21:02:56 UTC
2.12.1 Scala Library 2016-12-05 11:09:25 UTC
2.11.8-1 Scala Library 2016-11-01 21:05:41 UTC
2.12.0 Scala Library 2016-10-28 23:07:26 UTC
2.12.0-RC2 Scala Library 2016-10-14 19:52:12 UTC
2.12.0-RC1-1e81a09 Scala Library 2016-10-13 05:46:01 UTC
2.12.0-RC1-ceaf419 Scala Library 2016-09-27 07:49:11 UTC
2.12.0-RC1-be43eb5 Scala Library 2016-09-16 08:28:27 UTC
2.12.0-RC1 Scala Library 2016-09-06 18:46:43 UTC
2.12.0-M5 Scala Library 2016-06-29 10:46:50 UTC
2.12.0-M4-9901daf Scala Library 2016-06-28 19:47:16 UTC
2.11.7-2 Scala Library 2016-04-21 01:26:54 UTC
2.12.0-M4 Scala Library 2016-04-01 21:46:19 UTC
2.12.0-M3-dc9effe Scala Library 2016-03-18 05:23:04 UTC
2.11.8 Scala Library 2016-02-25 01:13:16 UTC
2.11.8-b00cb4b-nightly Scala Library 2015-11-24 06:10:20 UTC
2.12.0-M3 Scala Library 2015-10-05 14:25:59 UTC
2.10.6 Scala Library 2015-09-18 09:35:26 UTC
2.12.0-M2 Scala Library 2015-07-10 03:44:43 UTC
2.11.7 Scala Library 2015-06-22 20:16:58 UTC
2.12.0-M1 Scala Library 2015-05-01 16:27:45 UTC
2.12.0-M0 Scala Library 2015-04-16 11:14:07 UTC
2.10.5 Scala Library 2015-02-27 01:54:29 UTC
2.11.6 Scala Library 2015-02-26 01:01:00 UTC
2.11.4-TESTING-ci Scala Library 2015-01-07 21:18:39 UTC