Versions of artifact org.slf4j:log4j-over-slf4j

Log4j Implemented Over SLF4J

Log4j implemented over SLF4J

Artifact Version Name Latest uploaded at
1.8.0-beta2 Log4j Implemented Over SLF4J 2018-03-21 22:03:53 UTC
1.8.0-beta1 Log4j Implemented Over SLF4J 2018-01-30 12:25:17 UTC
1.8.0-beta0 Log4j Implemented Over SLF4J 2017-10-20 12:59:52 UTC
1.8.0-alpha2 Log4j Implemented Over SLF4J 2017-04-25 22:13:21 UTC
1.8.0-alpha1 Log4j Implemented Over SLF4J 2017-04-13 13:44:42 UTC
1.8.0-alpha0 Log4j Implemented Over SLF4J 2017-04-07 09:48:08 UTC
1.7.25 Log4j Implemented Over SLF4J 2017-03-16 16:37:39 UTC
1.7.24 Log4j Implemented Over SLF4J 2017-02-24 11:06:08 UTC
1.7.23 Log4j Implemented Over SLF4J 2017-02-14 22:32:43 UTC
1.7.22 Log4j Implemented Over SLF4J 2016-12-13 17:06:32 UTC
1.7.21 Log4j Implemented Over SLF4J 2016-04-04 18:38:52 UTC
1.7.20 Log4j Implemented Over SLF4J 2016-03-29 15:13:29 UTC
1.7.19 Log4j Implemented Over SLF4J 2016-03-14 21:35:12 UTC
1.7.18 Log4j Implemented Over SLF4J 2016-02-26 18:53:06 UTC
1.7.16 Log4j Implemented Over SLF4J 2016-02-11 20:27:16 UTC
1.7.15 Log4j Implemented Over SLF4J 2016-02-09 16:31:09 UTC
1.7.14 Log4j Implemented Over SLF4J 2016-01-24 20:48:41 UTC
1.7.13 Log4j Implemented Over SLF4J 2015-11-10 20:19:40 UTC
1.7.12 Log4j Implemented Over SLF4J 2015-03-26 20:51:38 UTC
1.7.11 Log4j Implemented Over SLF4J 2015-03-26 14:11:51 UTC
1.7.10 Log4j Implemented Over SLF4J 2015-01-06 20:13:45 UTC
1.7.9 Log4j Implemented Over SLF4J 2014-12-16 22:02:00 UTC
1.7.8 Log4j Implemented Over SLF4J 2014-12-14 16:56:51 UTC
1.7.7 Log4j Implemented Over SLF4J 2014-04-04 11:14:19 UTC
1.7.6 Log4j Implemented Over SLF4J 2014-02-05 22:40:12 UTC
1.7.5 Log4j Implemented Over SLF4J 2013-03-25 20:53:30 UTC
1.7.4 Log4j Implemented Over SLF4J 2013-03-18 14:52:23 UTC
1.7.3 Log4j Implemented Over SLF4J 2013-03-15 10:25:53 UTC
1.7.2 Log4j Implemented Over SLF4J 2012-10-11 18:56:59 UTC
1.7.1 Log4j Implemented Over SLF4J 2012-09-14 21:12:51 UTC